Preisliste Alesis

Analogmixer

Pro Audio / Recording & Studio / Analogmixer
Artikelnummer Name Preis

16105

Alesis MultiMix 4 USB

154661

Alesis MultiMix 4 USB FX

16143

Alesis MultiMix 8 USB FX

Audiotools

Pro Audio / Musikinstrumente / Audiotools
Artikelnummer Name Preis

145968

Alesis Guitar Link Wireless

154660

Alesis MicLink Wireless

E-Kits (Komplettsets)

Pro Audio / Musikinstrumente / Drums / E-Kits (Komplettsets)
Artikelnummer Name Preis

176380

Alesis CommandMeshKit

176191

Alesis Crimson II Kit

152896

Alesis DM Lite Kit

179824

Alesis Nitro Mesh Kit

166441

Alesis Strike Kit

166442

Alesis Strike Pro Kit

176383

Alesis SurgeMeshKit

182621

Alesis Turbo Mesh Kit

Einzelkomponenten

Pro Audio / Musikinstrumente / Drums / Einzelkomponenten
Artikelnummer Name Preis

166950

Alesis Compact Kit 4

166951

Alesis Compact Kit 7

124269

Alesis PercPad

154663

Alesis Pro X Hi-Hat

134125

Alesis SamplePad

165893

Alesis SamplePad 4

154664

Alesis SamplePad Pro

16002

Alesis SR-16

16067

Alesis SR-18

172975

Alesis STRIKE EXPANSION KIT

Lautsprecher Aktiv

Pro Audio / PA / Lautsprecher Mobil / Lautsprecher Aktiv
Artikelnummer Name Preis

183484

Alesis Strike AMP 12

166463

Alesis TransActive Wireless 2

Midi-Controller

Pro Audio / Recording & Studio / Midi-Controller
Artikelnummer Name Preis

16144

Alesis Q25

16114

Alesis Q49

176382

Alesis Recital Pro

166464

Alesis V Mini

154650

Alesis V25

154651

Alesis V49

154652

Alesis V61

154647

Alesis VI25

154648

Alesis VI49

154649

Alesis VI61

Multieffects, Delays, Reverbs

Pro Audio / PA / Effekte & Soundproz. / Multieffects, Delays, Reverbs
Artikelnummer Name Preis

130304

Alesis NanoVerb 2

Pedals

Pro Audio / Musikinstrumente / Keyboards / Pedals
Artikelnummer Name Preis

154657

Alesis ASP-1 Sustain Pedal

182619

Alesis ASP-2

Rackmixer

Pro Audio / PA / Mischpulte / Rackmixer
Artikelnummer Name Preis

145963

Alesis MultiMix 10 Wireless

Stands Instrumente

Pro Audio / Musikinstrumente / Ständer & Stative / Stands Instrumente
Artikelnummer Name Preis

169300

Alesis Module Mount

176381

Alesis Multipad Clamp

Studio Kopfhörer

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Kopfhörer / Studio Kopfhörer
Artikelnummer Name Preis

155090

Alesis SRP100 Studio Kopfhörer

Studio-Kopfhörer

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Kopfhörer
Artikelnummer Name Preis

154707

Alesis DRP 100

Studio-Monitore

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Monitore
Artikelnummer Name Preis

175349

Alesis ELEVATE 3 MKII (Paar)

166461

Alesis ELEVATE 4 (Paar)

175350

Alesis ELEVATE 5 MKII

16063

Alesis M1 Active 320 USB (Paar)

176873

Alesis M1 Active 330 USB

175351

Alesis M1 ACTIVE MK3

Synthesizer

Pro Audio / Musikinstrumente / Synthesizer
Artikelnummer Name Preis

176384

Alesis Vortex Wireless 2

182620

Alesis Vortex Wirleless Red

USB Interface

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Interfaces / USB Interface
Artikelnummer Name Preis

154654

Alesis Core 1

124276

Alesis Guitar Link Plus

Zubehör

Pro Audio / Recording & Studio / Zubehör
Artikelnummer Name Preis

16127

Alesis MicLink

Artikelnummer Name Preis

175406

Alesis DM10 MKII Pro Kit