Preisliste Alesis

Analogmixer

Pro Audio / Recording & Studio / Analogmixer
Artikelnummer Name Preis

16105

Alesis MultiMix 4 USB

154661

Alesis MultiMix 4 USB FX

16143

Alesis MultiMix 8 USB FX

Audiotools

Pro Audio / Musikinstrumente / Audiotools
Artikelnummer Name Preis

145968

Alesis Guitar Link Wireless

154660

Alesis MicLink Wireless

E-Kits (Komplettsets)

Pro Audio / Musikinstrumente / Drums / E-Kits (Komplettsets)
Artikelnummer Name Preis

176380

Alesis CommandMeshKit

176191

Alesis Crimson II Kit

179824

Alesis Nitro Mesh Kit

176383

Alesis SurgeMeshKit

182621

Alesis Turbo Mesh Kit

Einzelkomponenten

Pro Audio / Musikinstrumente / Drums / Einzelkomponenten
Artikelnummer Name Preis

166950

Alesis Compact Kit 4

166951

Alesis Compact Kit 7

124269

Alesis PercPad

154663

Alesis Pro X Hi-Hat

134125

Alesis SamplePad

165893

Alesis SamplePad 4

154664

Alesis SamplePad Pro

16002

Alesis SR-16

16067

Alesis SR-18

172975

Alesis STRIKE EXPANSION KIT

Lautsprecher Aktiv

Pro Audio / PA / Lautsprecher / Lautsprecher Aktiv
Artikelnummer Name Preis

183484

Alesis Strike AMP 12

166463

Alesis TransActive Wireless 2

Midi-Controller

Pro Audio / Recording & Studio / Midi-Controller
Artikelnummer Name Preis

16144

Alesis Q25

16114

Alesis Q49

176382

Alesis Recital Pro

166464

Alesis V Mini

154650

Alesis V25

154651

Alesis V49

154652

Alesis V61

154647

Alesis VI25

154648

Alesis VI49

154649

Alesis VI61

Pedals

Pro Audio / Musikinstrumente / Keyboards / Pedals
Artikelnummer Name Preis

154657

Alesis ASP-1 Sustain Pedal

182619

Alesis ASP-2

Rackmixer

Pro Audio / Installation / Mischpulte / Rackmixer
Artikelnummer Name Preis

145963

Alesis MultiMix 10 Wireless

Studio-Kopfhörer

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Kopfhörer
Artikelnummer Name Preis

154707

Alesis DRP 100

155090

Alesis SRP100 Studio Kopfhörer

Studio-Monitore

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Monitore
Artikelnummer Name Preis

175349

Alesis ELEVATE 3 MKII (Paar)

166461

Alesis ELEVATE 4 (Paar)

175350

Alesis ELEVATE 5 MKII

16063

Alesis M1 Active 320 USB (Paar)

175351

Alesis M1 ACTIVE MK3

Synthesizer

Pro Audio / Musikinstrumente / Synthesizer
Artikelnummer Name Preis

176384

Alesis Vortex Wireless 2

182620

Alesis Vortex Wirleless Red

USB Interface

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Interfaces / USB Interface
Artikelnummer Name Preis

154654

Alesis Core 1

124276

Alesis Guitar Link Plus

Zubehör

Pro Audio / Recording & Studio / Zubehör
Artikelnummer Name Preis

16127

Alesis MicLink