Preisliste Alesis

Analogmixer

Pro Audio / Recording & Studio / Analogmixer
Artikelnummer Name Preis

16105

Alesis MultiMix 4 USB

154661

Alesis MultiMix 4 USB FX

16143

Alesis MultiMix 8 USB FX

Audiotools

Pro Audio / Musikinstrumente / Audiotools
Artikelnummer Name Preis

145968

Alesis Guitar Link Wireless

154660

Alesis MicLink Wireless

Compressors, Gates, Limiter

Pro Audio / PA / Effekte & Soundproz. / Compressors, Gates, Limiter
Artikelnummer Name Preis

130337

Alesis 3632 Compressor

E-Kits (Komplettsets)

Pro Audio / Musikinstrumente / Drums / E-Kits (Komplettsets)
Artikelnummer Name Preis

176380

Alesis CommandMeshKit

176191

Alesis Crimson II Kit

152897

Alesis DM 7X Session Kit

152896

Alesis DM Lite Kit

166439

Alesis Forge Kit

165806

Alesis Nitro Kit

166441

Alesis Strike Kit

166442

Alesis Strike Pro Kit

176383

Alesis SurgeMeshKit

Einzelkomponenten

Pro Audio / Musikinstrumente / Drums / Einzelkomponenten
Artikelnummer Name Preis

166950

Alesis Compact Kit 4

166951

Alesis Compact Kit 7

124269

Alesis PercPad

154663

Alesis Pro X Hi-Hat

134125

Alesis SamplePad

165893

Alesis SamplePad 4

154664

Alesis SamplePad Pro

154665

Alesis SampleRack

16002

Alesis SR-16

16067

Alesis SR-18

172975

Alesis STRIKE EXPANSION KIT

Keyboards

Pro Audio / Musikinstrumente / Keyboards
Artikelnummer Name Preis

161873

Alesis CODA PRO

Lautsprecher Aktiv

Pro Audio / PA / Lautsprecher Mobil / Lautsprecher Aktiv
Artikelnummer Name Preis

166463

Alesis TransActive Wireless 2

Midi-Controller

Pro Audio / Recording & Studio / Midi-Controller
Artikelnummer Name Preis

16144

Alesis Q25

16114

Alesis Q49

166464

Alesis V Mini

154650

Alesis V25

154651

Alesis V49

154652

Alesis V61

154647

Alesis VI25

154648

Alesis VI49

154649

Alesis VI61

Multieffects, Delays, Reverbs

Pro Audio / PA / Effekte & Soundproz. / Multieffects, Delays, Reverbs
Artikelnummer Name Preis

130304

Alesis NanoVerb 2

Pedals

Pro Audio / Musikinstrumente / Keyboards / Pedals
Artikelnummer Name Preis

154657

Alesis ASP-1 Sustain Pedal

Rackmixer

Pro Audio / PA / Mischpulte / Rackmixer
Artikelnummer Name Preis

145963

Alesis MultiMix 10 Wireless

Stands Instrumente

Pro Audio / Musikinstrumente / Ständer & Stative / Stands Instrumente
Artikelnummer Name Preis

161874

Alesis CODA PIANO STAND

169300

Alesis Module Mount

176381

Alesis Multipad Clamp

Studio Kopfhörer

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Kopfhörer / Studio Kopfhörer
Artikelnummer Name Preis

155090

Alesis SRP100 Studio Kopfhörer

Studio-Kopfhörer

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Kopfhörer
Artikelnummer Name Preis

154707

Alesis DRP 100

Studio-Monitore

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Monitore
Artikelnummer Name Preis

175349

Alesis ELEVATE 3 MKII (Paar)

166461

Alesis ELEVATE 4 (Paar)

175350

Alesis ELEVATE 5 MKII

16063

Alesis M1 Active 320 USB (Paar)

176873

Alesis M1 Active 330 USB

16104

Alesis M1 Active 520 USB (Paar)

175351

Alesis M1 ACTIVE MK3

Synthesizer

Pro Audio / Musikinstrumente / Synthesizer
Artikelnummer Name Preis

176384

Alesis Vortex Wireless 2

USB Interface

Pro Audio / Recording & Studio / Studio-Interfaces / USB Interface
Artikelnummer Name Preis

154654

Alesis Core 1

124276

Alesis Guitar Link Plus

Zubehör

Pro Audio / Recording & Studio / Zubehör
Artikelnummer Name Preis

16127

Alesis MicLink

16107

Alesis USB-MIDI Cable

Artikelnummer Name Preis

175406

Alesis DM10 MKII Pro Kit