Preisliste ChamSys

Artikelnummer Name Preis

182308

ChamSys Compact Console

182331

ChamSys Console LED lamp

182299

ChamSys Extra Wing Compact

182317

ChamSys Flightcase für MQ 200

182318

ChamSys Flightcase für MQ 500

182311

ChamSys Flightcase für MQ 60

182312

ChamSys Flightcase für MQ 80

182321

ChamSys Flightcase PC/Xtra Wing

182320

ChamSys Flightcase Playback/Execute Wing

182322

ChamSys FlightcaseMaxi Wing

182305

ChamSys Magic DMX Basic Dongle

182302

ChamSys Magic DMX Full Dongle

182306

ChamSys Magic DMX Test Kit

182297

ChamSys Mini Wing

182310

ChamSys MQ 100 Pro 2014

182313

ChamSys MQ 100 Pro 2014/2

182316

ChamSys MQ 200 Pro 2014

182309

ChamSys MQ40/60/70 Tasche gepolstert

182307

ChamSys MQ40N Compact Console

182314

ChamSys MQ500, 200 Universe Stadium Console

182304

ChamSys MQ500, 64 Universe

182300

ChamSys MQ60 Compact Console

182301

ChamSys MQ80 Compact Console

182324

ChamSys MQ80 Tasche

182298

ChamSys PC Wing Compact

182323

ChamSys PC/Extra Wing Tasche Compact

182319

ChamSys Playback Wing MKII, blau

183479

ChamSys Quick Q 20 Hauben-Flightcase

182333

ChamSys QuickQ 10

182334

ChamSys QuickQ 20

182335

ChamSys QuickQ 30

182325

ChamSys Rackmount/ HD Dongle

182326

ChamSys SnakeSys B4 ArtNet-DMX-Wandler

182328

ChamSys SnakeSys R4 4fach ArtNet-DMX-Wandler

182327

ChamSys SnakeSys RP8 8fach Power over Ethernet

182329

ChamSys SnakeSys Stage Box S6(T2)

182315

ChamSys Stadium Wing

182303

ChamSys USB Two Universe

182332

ChamSys USB-Modul MIDI + Timecode