Preisliste Turbosound

Bags

Pro Audio / PA / Bags & Cases / Bags
Artikelnummer Name Preis

172254

Turbosound iP1000-PC

172255

Turbosound iP1000-TB

172259

Turbosound iP2000-PC

172260

Turbosound iP2000-TB

178984

Turbosound IP3000-PC

178983

Turbosound IP3000-TB

172554

Turbosound TS-PC10-1

172555

Turbosound TS-PC12-1

172556

Turbosound TS-PC12-2

172557

Turbosound TS-PC15-1

172558

Turbosound TS-PC15-2

172559

Turbosound TS-PC15B-1

172560

Turbosound TS-PC15B-2

172561

Turbosound TS-PC18B-1

172562

Turbosound TS-PC18B-2

176017

Turbosound TS-PC18B-3

172563

Turbosound TS-PC18B-4

Lautsprecher Aktiv

Pro Audio / PA / Lautsprecher Mobil / Lautsprecher Aktiv
Artikelnummer Name Preis

172263

Turbosound iQ10

172265

Turbosound iQ12

172267

Turbosound iQ15

172271

Turbosound iQ8

172278

Turbosound M12

172279

Turbosound M15

172284

Turbosound NuQ102-AN

172285

Turbosound NuQ102-AN-WH

172289

Turbosound NuQ102-WH

172302

Turbosound NuQ122-AN-WH

172307

Turbosound NuQ152-AN

172308

Turbosound NuQ152-AN-WH

172319

Turbosound NuQ82-AN

172320

Turbosound NuQ82-AN-WH

172552

Turbosound TSP122-AN

172553

Turbosound TSP152-AN

Lautsprecher Passiv

Pro Audio / PA / Lautsprecher Mobil / Lautsprecher Passiv
Artikelnummer Name Preis

172283

Turbosound NuQ102

172300

Turbosound NuQ122

172304

Turbosound NuQ122-WH

172306

Turbosound NuQ152

172310

Turbosound NuQ152-WH

172312

Turbosound NuQ62

172315

Turbosound NuQ62-WH

172318

Turbosound NuQ82

172324

Turbosound NuQ82-WH

172493

Turbosound TCX-15WH

172496

Turbosound TCX-8

172482

Turbosound TCX122

172483

Turbosound TCX122-R

172485

Turbosound TCX122-WH

172487

Turbosound TCX152

172488

Turbosound TCX152-R

172490

Turbosound TCX152-WH

172500

Turbosound TCX82-WH

172525

Turbosound TMS152

172526

Turbosound TMS153

172568

Turbosound TVX152

Monitorlautsprecher

Pro Audio / PA / Lautsprecher Mobil / Monitorlautsprecher
Artikelnummer Name Preis

172509

Turbosound TFM-560

172505

Turbosound TFM122M

172506

Turbosound TFM122M-AN

172507

Turbosound TFM152M

172508

Turbosound TFM152M-AN

172567

Turbosound TVX122M

PA Sets Aktiv

Pro Audio / PA / Lautsprecher Mobil / PA Sets Aktiv
Artikelnummer Name Preis

172258

Turbosound iP2000 V2

178982

Turbosound IP3000

172261

Turbosound iP500

Spares Speaker

Pro Audio / PA / Lautsprecher Mobil / Spares Speaker
Artikelnummer Name Preis

179740

Turbosound CD-107/HF/TWEETER (#X76-00001-10438)

179440

Turbosound iQ12 Tieftöner SPM-P0APL/TS-12W1000A4 (X77-00000-74776)

179439

Turbosound iQ15B Tieftöner SPM-P0APN/LS-15SW2000B8 (X77-00000-80071)

Ständer & Stative

Pro Audio / PA / Ständer & Stative
Artikelnummer Name Preis

172219

Turbosound CB-55

172220

Turbosound CB-55-WH

172235

Turbosound FP-2

172245

Turbosound ICC-2V-WH

172247

Turbosound ICC-5H

178985

Turbosound IP3000-WHB

172264

Turbosound iQ10-WB

172269

Turbosound iQ15-WB

172272

Turbosound iQ8-WB

172286

Turbosound NuQ102-EB

172287

Turbosound NuQ102-FY

172303

Turbosound NuQ122-FY

172309

Turbosound NuQ152-FY

172313

Turbosound NuQ62-FY

172314

Turbosound NuQ62-SB

172321

Turbosound NuQ82-EB

172322

Turbosound NuQ82-FY

172323

Turbosound NuQ82-SB

176016

Turbosound TBV123-FB

172456

Turbosound TCS-FK1

172457

Turbosound TCS-FK1-R

172458

Turbosound TCS-FK1-R-WH

172459

Turbosound TCS-FK1-WH

172460

Turbosound TCS-FK2

172461

Turbosound TCS-FK2-R

172462

Turbosound TCS-FK2-R-WH

172463

Turbosound TCS-FK2-WH

172464

Turbosound TCS-FK3

172465

Turbosound TCS-FK3-R

172466

Turbosound TCS-FK3-R-WH

172467

Turbosound TCS-FK3-WH

172373

Turbosound TCS115-FP

172374

Turbosound TCS115-FP-R

172375

Turbosound TCS115-FP-R-WH

172376

Turbosound TCS115-FP-WH

172399

Turbosound TCS122-FP

172400

Turbosound TCS122-FP-R

172401

Turbosound TCS122-FP-R-WH

172402

Turbosound TCS122-FP-WH

172427

Turbosound TCS152-FP

172428

Turbosound TCS152-FP-R

172429

Turbosound TCS152-FP-R-WH

172430

Turbosound TCS152-FP-WH

172446

Turbosound TCS62-SB

172447

Turbosound TCS62-SB-WH

172510

Turbosound TFS-550-FB2

172540

Turbosound TPOLE120-20

172541

Turbosound TPOLE60-20

172542

Turbosound TPOLE90-20

172550

Turbosound TPZ153-FK

172573

Turbosound WB-20B-WH

172578

Turbosound WB-TA500

Subwoofer Aktiv

Pro Audio / PA / Lautsprecher Mobil / Subwoofer Aktiv
Artikelnummer Name Preis

172256

Turbosound iP12B

172257

Turbosound iP15B

172268

Turbosound iQ15B

172270

Turbosound iQ18B

172280

Turbosound M15B

172292

Turbosound NuQ115B-AN

172293

Turbosound NuQ115B-AN-WH

172297

Turbosound NuQ118B-AN-WH

176014

Turbosound TBV118L-AN-EU

176015

Turbosound TBV123-AN-EU

172368

Turbosound TCS115B-AN

172551

Turbosound TSP118B-AN

Subwoofer Install

Pro Audio / PA / Lautsprecher Install / Subwoofer Install
Artikelnummer Name Preis

172365

Turbosound TCS110B

172366

Turbosound TCS110B-WH

172432

Turbosound TCS212B

172433

Turbosound TCS212B-WH

172434

Turbosound TCS218B

172476

Turbosound TCX115B-WH

172480

Turbosound TCX118B-WH

Subwoofer Passiv

Pro Audio / PA / Lautsprecher Mobil / Subwoofer Passiv
Artikelnummer Name Preis

172291

Turbosound NuQ115B

172294

Turbosound NuQ115B-WH

172295

Turbosound NuQ118B

172298

Turbosound NuQ118B-WH

172367

Turbosound TCS115B

172491

Turbosound TCX-15B

172494

Turbosound TCX-18B

172495

Turbosound TCX-18BWH

172523

Turbosound TMS118B

172527

Turbosound TMS218B

172566

Turbosound TVX118B

Wandlautsprecher

Pro Audio / PA / Lautsprecher Install / Wandlautsprecher
Artikelnummer Name Preis

172212

Turbosound 35T

172213

Turbosound 35TWH

172349

Turbosound TCI32-T

172352

Turbosound TCI32-T-WH

172350

Turbosound TCI32-TR

172353

Turbosound TCI52-T

172356

Turbosound TCI52-T-WH

172354

Turbosound TCI52-TR

172355

Turbosound TCI52-TR-WH

172357

Turbosound TCI53-T

172360

Turbosound TCI53-T-WH

172358

Turbosound TCI53-TR

172359

Turbosound TCI53-TR-WH

172377

Turbosound TCS122/64

172389

Turbosound TCS122/96

172394

Turbosound TCS122/96-WH

172409

Turbosound TCS152/94

172413

Turbosound TCS152/94-R-WH

172414

Turbosound TCS152/94-WH

172415

Turbosound TCS152/96

172420

Turbosound TCS152/96-WH

172443

Turbosound TCS62

172448

Turbosound TCS62-WH

172469

Turbosound TCX102

172472

Turbosound TCX102-WH

172534

Turbosound TPA122-WB

172528

Turbosound TPA122/00

172529

Turbosound TPA122/00-WH

172530

Turbosound TPA122/64

172531

Turbosound TPA122/64-WH

172532

Turbosound TPA122/95

172539

Turbosound TPA152-WB

172535

Turbosound TPA152/64

172537

Turbosound TPA152/95

172547

Turbosound TPZ122/64

172548

Turbosound TPZ152/64

172549

Turbosound TPZ153/64