Preisliste Fitness Audio

Compressors, Gates

Pro Audio / PA / Effekte & Soundproz. / Compressors, Gates
Artikelnummer Name Preis

165803

AEROMIX Soundear

Drahtlose Audioübertragung

Pro Audio / Mikrofone / Mikrofone Kabellos / Drahtlose Audioübertragung
Artikelnummer Name Preis

154471

Fitness Audio Aerolink AL 3.0 Bluetoothempfänger

Headset-Mikrofone

Pro Audio / Mikrofone / Mikrofone Kabelgebunden / Headset-Mikrofone
Artikelnummer Name Preis

167510

AEROMIC AM11H-HRS3

167511

AEROMIC AM11H-HRS4

133662

AEROMIC AM11H-PT / CM11H-PT

133663

AEROMIC AM11H-T3

133664

AEROMIC AM11H-T4

133665

AEROMIC AM11H-TRS

167513

CYCLEMIC CM11H-HRS3

167514

CYCLEMIC CM11H-HRS4

133647

CYCLEMIC CM11H-T3

133646

CYCLEMIC CM11H-T4

133677

CYCLEMIC CM11H-TRS

Rackmixer

Pro Audio / Installation / Mischpulte / Rackmixer
Artikelnummer Name Preis

133652

AEROMIX ARMX 2+2DC