Preisliste Xilica

Erweiterungsmodule

Pro Audio / PA / Zubehör PA / Erweiterungsmodule
Artikelnummer Name Preis

148399

Xilica X-Ethernet

Installationszubehör

Pro Audio / PA / Zubehör PA / Installationszubehör
Artikelnummer Name Preis

163096

Xilica Mini-K1

163097

Xilica Mini-K4

163094

Xilica Mini-S4

163098

Xilica Mini-S4K1

163095

Xilica Mini-S8

163091

Xilica Touch-7SM

163093

Xilica Touch-7SM 19"

163092

Xilica Touch-7SM WMT

148400

Xilica X-Box

148401

Xilica X-Panel Black

148402

Xilica X-Panel White

PA Controller

Pro Audio / PA / Signal Management / PA Controller
Artikelnummer Name Preis

136087

Xilica NEUTRINO A0808

136091

Xilica NEUTRINO A0808 D

136093

Xilica NEUTRINO A0808 N

136097

Xilica NEUTRINO A0808 ND

136088

Xilica NEUTRINO A0816

136094

Xilica NEUTRINO A0816 N

136089

Xilica NEUTRINO A1608

166888

Xilica NEUTRINO A1608 AEC

136095

Xilica NEUTRINO A1608 N

136090

Xilica NEUTRINO A1616

136092

Xilica NEUTRINO A1616 D

136096

Xilica NEUTRINO A1616 N

136098

Xilica NEUTRINO A1616 ND

153162

Xilica RIO R1616 N

163090

Xilica RIO R1616 NX

166886

Xilica RIO R22 P

166885

Xilica RIO R22 WP M

166884

Xilica RIO R22 WP X

166887

Xilica RIO R44 P

136099

Xilica UNO U0808

166878

Xilica UNO U0808 N

136102

Xilica UNO U0816

166879

Xilica UNO U0816 N

136100

Xilica UNO U1608

166877

Xilica UNO U1608 AEC

166880

Xilica UNO U1608 N

136101

Xilica UNO U1616

166881

Xilica UNO U1616 N

108210

Xilica XD-4080

108211

Xilica XD-8080

108214

Xilica XP-2040

108218

Xilica XP-2040M

108215

Xilica XP-3060

108219

Xilica XP-3060M

108216

Xilica XP-4080

108220

Xilica XP-4080M

108217

Xilica XP-8080

108221

Xilica XP-8080M