Preisliste Audac

100V / 70 V / ELA

Pro Audio / Installation / Install Endstufen / 100V / 70 V / ELA
Artikelnummer Name Preis

158326

Audac CAP224

158327

Audac CAP248

135643

Audac CAP412

158328

Audac CAP424

153168

Audac CAP448

193094

Audac CEP408

193095

Audac CEP803

185599

Audac COM104

185600

Audac COM108

135921

Audac CPA12

135922

Audac CPA24

135923

Audac CPA36

192373

Audac MFA208

192374

Audac MFA216

185784

Audac PMQ240

185785

Audac PMQ480

185786

Audac PMQ600

2 Kanal Amps

Pro Audio / PA / Verstärker / 2 Kanal Amps
Artikelnummer Name Preis

185501

Audac AMP203

185502

Audac AMP523MK2

168987

Audac EPA152

171718

Audac EPA252

170683

Audac EPA502

158363

Audac SMA350

155798

Audac SMA500

155797

Audac SMA750

Antennen

Pro Audio / Mikrofone / Mikrofone Kabellos / Antennen
Artikelnummer Name Preis

135953

Audac RGA10

193098

Audac RGA12

Audiotools

Pro Audio / PA / Audiotools
Artikelnummer Name Preis

185500

Audac ALI20MK2

185503

Audac APC100MK2

171788

Audac APG20MK2

185854

Audac TR106

158364

Audac TR2050

163416

Audac TR2060

158366

Audac TR2070

163417

Audac TR2080

185855

Audac TR266

Aufbaulautsprecher

Pro Audio / Installation / Lautsprecher / Aufbaulautsprecher
Artikelnummer Name Preis

192218

Audac ARES5A/B

191535

Audac ARES5A/W (Set)

163426

Audac ATEO2/B (Paar)

163427

Audac ATEO2/W (Paar)

173843

Audac ATEO2D/B (Paar)

173844

Audac ATEO2D/W (Paar)

185508

Audac ATEO4D/B (Paar)

185509

Audac ATEO4D/W (Paar)

185510

Audac ATEO4MK2/B (Paar)

185511

Audac ATEO4MK2/W (Paar)

158322

Audac ATEO6/B (Paar)

158323

Audac ATEO6/W (Paar)

185512

Audac ATEO6D/B (Paar)

185513

Audac ATEO6D/W (Paar)

192375

Audac NELO706/B

192376

Audac NELO706/W

192377

Audac NELO706V/B

192378

Audac NELO706V/W

193100

Audac VEXO110/B

193101

Audac VEXO110/W

193102

Audac VEXO110A/B

193103

Audac VEXO110A/W

193104

Audac VEXO112/B

193105

Audac VEXO112/W

193106

Audac VEXO112A/B

193107

Audac VEXO112A/W

193108

Audac VEXO115/B

193109

Audac VEXO115/W

193110

Audac VEXO115A/B

193111

Audac VEXO115A/W

158375

Audac VEXO8/B

158376

Audac VEXO8/W

135770

Audac WS500

158384

Audac XENO6/B

158385

Audac XENO6/W

158386

Audac XENO8/B

158387

Audac XENO8/W

Channelstrips & Preamps

Pro Audio / PA / Effekte & Soundproz. / Channelstrips & Preamps
Artikelnummer Name Preis

171710

Audac PRE116

170710

Audac PRE126

185787

Audac PRE220

185788

Audac PRE240

Decken-Einbaulautsprecher

Pro Audio / Installation / Lautsprecher / Decken-Einbaulautsprecher
Artikelnummer Name Preis

135640

Audac AWP06/W

185518

Audac CALI424/W

185519

Audac CALI660/W

158329

Audac CELO2

185530

Audac CELO2D

158330

Audac CELO5

158331

Audac CELO6

158332

Audac CELO8

185531

Audac CELO8S

185532

Audac CENA306/B

185533

Audac CENA306/W

185534

Audac CENA506/B

185535

Audac CENA506/W

185536

Audac CENA510D/W

185537

Audac CENA706/B

185538

Audac CENA706/W

185539

Audac CENA710D/W

185540

Audac CENA812/B

185541

Audac CENA812/W

185542

Audac CENA820D/W

185567

Audac CIRA506/W

185568

Audac CIRA524/W

185569

Audac CIRA530D/W

185570

Audac CIRA724/W

185571

Audac CIRA730D/W

185572

Audac CIRA824/W

185573

Audac CIRA840D/W

135925

Audac CS1000S/W

135887

Audac CSE55/W

135888

Audac CSF506/W

135890

Audac CSW55

158354

Audac HS208MK2

163429

Audac HS208TMK2

173868

Audac HS212MK2

173869

Audac HS212TMK2

185780

Audac NOBA8/B

185781

Audac NOBA8/W

185782

Audac NOBA8A/B

185783

Audac NOBA8A/W

135778

Audac SSP500/W

163428

Audac WS524D/W

135773

Audac WS624D/W

Druckkammer-Lautsprecher

Pro Audio / Installation / Lautsprecher / Druckkammer-Lautsprecher
Artikelnummer Name Preis

135644

Audac CHA215

185563

Audac CHA530

185564

Audac CHA660

Erweiterungsmodule

Pro Audio / PA / Zubehör PA / Erweiterungsmodule
Artikelnummer Name Preis

192216

Audac ANI44XT

192217

Audac ANX44X

185505

Audac ARU204

185506

Audac ARU208

185507

Audac ASK40S

171789

Audac ATU44MK2

185515

Audac BAE100

Headset-Mikrofone

Pro Audio / Mikrofone / Mikrofone Kabelgebunden / Headset-Mikrofone
Artikelnummer Name Preis

185595

Audac CMX700BJ

185596

Audac CMX700BX

163431

Audac CMX706/B

163432

Audac CMX706/S

185597

Audac CMX720BJ

135610

Audac CMX725B

163433

Audac CMX726/B

163434

Audac CMX726/S

173860

Audac CMX826/B

170703

Audac CMX826/S

Install-Mikrofone

Pro Audio / Mikrofone / Mikrofone Kabelgebunden / Install-Mikrofone
Artikelnummer Name Preis

158316

Audac APM101MK2

158317

Audac APM104MK2

158318

Audac APM108MK2

158319

Audac APM116MK2

173857

Audac CMX215/45

173858

Audac CMX215/55

158336

Audac CMX230

173859

Audac CMX382/B

185594

Audac CMX382/W

158357

Audac MPX48

158358

Audac MPX88

158362

Audac PDM200

Installation

Pro Audio / Installation
Artikelnummer Name Preis

185879

Audac WP45L/B

185880

Audac WP45L/W

185881

Audac WP45LM/B

192419

Audac WP45LM/W

185882

Audac WP45M/B

185883

Audac WP45M/W

Installationszubehör

Pro Audio / Installation / Zubehör Install / Installationszubehör
Artikelnummer Name Preis

185709

Audac GFC06

185762

Audac MBS101R

185763

Audac MBS101T

185764

Audac MBS102R

185765

Audac MBS103R

185766

Audac MBS104R

185767

Audac MBS310

158361

Audac OPT2

135943

Audac PSD124

171803

Audac RMT40

158380

Audac WTR06

158381

Audac WTR24

Lautsprecher Passiv

Pro Audio / PA / Lautsprecher / Lautsprecher Passiv
Artikelnummer Name Preis

185796

Audac PX110MK2

185797

Audac PX110MK2W

185798

Audac PX112MK2

185799

Audac PX112MK2W

134269

Audac PX115MK2

185800

Audac PX115MK2/OB

192420

Audac XENO8/C

Lautsprecherset Install

Pro Audio / Installation / Lautsprecher / Lautsprecherset Install
Artikelnummer Name Preis

185520

Audac CANTO5.12/B

185521

Audac CANTO5.12/W

185522

Audac CANTO5.4/B

185523

Audac CANTO5.4/W

185524

Audac CANTO7.10P/B

185525

Audac CANTO7.10P/W

185526

Audac CANTO7.6/B

185527

Audac CANTO7.6/W

185528

Audac CANTO8.16P/B

185529

Audac CANTO8.16P/W

192226

Audac CENTO2.5/B

192227

Audac CENTO2.5/W

192228

Audac CENTO4.24/B

192229

Audac CENTO4.24/W

192230

Audac CENTO4.6/B

192231

Audac CENTO4.6/W

192232

Audac CENTO5.12/B

192233

Audac CENTO5.12/W

192234

Audac CENTO5.3/B

192235

Audac CENTO5.3/W

192236

Audac CENTO5.5/B

192237

Audac CENTO5.5/W

192238

Audac CENTO5.6/B

192239

Audac CENTO5.6/W

192240

Audac CENTO5.6Z/B

192241

Audac CENTO5.6Z/W

192242

Audac CENTO5.8/B

192243

Audac CENTO5.8/W

192244

Audac CENTO6.3/B

192245

Audac CENTO6.3/W

192246

Audac CENTO6.4/B

192247

Audac CENTO6.4/W

192248

Audac CENTO6.4D/B

192249

Audac CENTO6.4D/W

192250

Audac CENTO6.8/B

192251

Audac CENTO6.8/W

192252

Audac CENTO6.8Z/B

192253

Audac CENTO6.8Z/W

185543

Audac CERRA2.2/B

185544

Audac CERRA2.2/W

185547

Audac CERRA2.3+/B

185548

Audac CERRA2.3+/W

185545

Audac CERRA2.3/B

185546

Audac CERRA2.3/W

185551

Audac CERRA2.5+/B

185552

Audac CERRA2.5+/W

185549

Audac CERRA2.5/B

185550

Audac CERRA2.5/W

185555

Audac CERRA2.9+/B

185556

Audac CERRA2.9+/W

185553

Audac CERRA2.9/B

185554

Audac CERRA2.9/W

185557

Audac CERRA6.2E/B

185558

Audac CERRA6.2E/W

192254

Audac CONGRESS10.3/B

192255

Audac CONGRESS10.3/W

192256

Audac CONGRESS10.3C/B

192257

Audac CONGRESS10.3C/W

192258

Audac CONGRESS10.5C/B

192259

Audac CONGRESS10.5C/W

192260

Audac CONGRESS12.3+/B

192261

Audac CONGRESS12.3+/W

192262

Audac CONGRESS12.3C/B

192263

Audac CONGRESS12.3C/W

192266

Audac CONGRESS5.3+/B

192267

Audac CONGRESS5.3+/W

192264

Audac CONGRESS5.3/B

192265

Audac CONGRESS5.3/W

192270

Audac CONGRESS5.5+/B

192271

Audac CONGRESS5.5+/W

192268

Audac CONGRESS5.5/B

192269

Audac CONGRESS5.5/W

192272

Audac CONGRESS6.2/B

192273

Audac CONGRESS6.2/W

192274

Audac CONGRESS6.2C/B

192275

Audac CONGRESS6.2C/W

192276

Audac CONGRESS6.3/B

192277

Audac CONGRESS6.3/W

192278

Audac CONGRESS6.3C/B

192279

Audac CONGRESS6.3C/W

192280

Audac CONGRESS6.3E/B

192281

Audac CONGRESS6.3E/W

192284

Audac CONGRESS7.3+/B

192285

Audac CONGRESS7.3+/W

192282

Audac CONGRESS7.3/B

192283

Audac CONGRESS7.3/W

192286

Audac CONGRESS8.3/B

192287

Audac CONGRESS8.3/W

192288

Audac CONGRESS9.3/B

192289

Audac CONGRESS9.3/W

185656

Audac FESTA4.2E/B

185657

Audac FESTA4.2E/W

185658

Audac FESTA4.3E/B

185659

Audac FESTA4.3E/W

185660

Audac FESTA4.4E/B

185661

Audac FESTA4.4E/W

185662

Audac FESTA4.5E/B

185663

Audac FESTA4.5E/W

185664

Audac FESTA6.2E/B

185665

Audac FESTA6.2E/W

185666

Audac FESTA6.3/B

185667

Audac FESTA6.3/W

185668

Audac FESTA6.3E/B

185669

Audac FESTA6.3E/W

185670

Audac FESTA6.4E/B

185671

Audac FESTA6.4E/W

185672

Audac FESTA6.5/B

185673

Audac FESTA6.5/W

185674

Audac FESTA6.5E/B

185675

Audac FESTA6.5E/W

185676

Audac FESTA7.2E/B

185677

Audac FESTA7.2E/W

185678

Audac FESTA7.4E/B

185679

Audac FESTA7.4E/W

185680

Audac FESTA8.2/B

185681

Audac FESTA8.2/W

185682

Audac FESTA8.2E/B

185683

Audac FESTA8.2E/W

185684

Audac FESTA8.4/B

185685

Audac FESTA8.4/W

185686

Audac FESTA8.4E/B

185687

Audac FESTA8.4E/W

185688

Audac FORTE10.2/B

185689

Audac FORTE10.2/W

185690

Audac FORTE10.4/B

185691

Audac FORTE10.4/W

185692

Audac FORTE10.6/B

185693

Audac FORTE10.6/W

185694

Audac FORTE12.2/B

185695

Audac FORTE12.2/W

185696

Audac FORTE12.4/B

185697

Audac FORTE12.4/W

185698

Audac FORTE12.6/B

185699

Audac FORTE12.6/W

185700

Audac FORTE15.2/B

185701

Audac FORTE15.2/W

185702

Audac FORTE15.4/B

185703

Audac FORTE15.4/W

185704

Audac FORTE315.4/B

185705

Audac FORTE8.3/B

185706

Audac FORTE8.3/W

185707

Audac FORTE8.6/B

185708

Audac FORTE8.6/W

185744

Audac IMEO1/W

192304

Audac LENTO4.2/B

192305

Audac LENTO4.2/W

192306

Audac LENTO4.2M/B

192307

Audac LENTO4.2M/W

192308

Audac LENTO4.4/B

192309

Audac LENTO4.4/W

192310

Audac LENTO4.4E/B

192311

Audac LENTO4.4E/W

192312

Audac LENTO4.4EM/B

192313

Audac LENTO4.4EM/W

192314

Audac LENTO4.4M/B

192315

Audac LENTO4.4M/W

192316

Audac LENTO4.6E/B

192317

Audac LENTO4.6E/W

192318

Audac LENTO4.6EM/B

192319

Audac LENTO4.6EM/W

192320

Audac LENTO6.16/B

192321

Audac LENTO6.16/W

192322

Audac LENTO6.6E/B

192323

Audac LENTO6.6E/W

185745

Audac LW523/B

185746

Audac LW523/W

192335

Audac MENTO2.10/B

192336

Audac MENTO2.10/W

192337

Audac MENTO2.5/B

192338

Audac MENTO2.5/W

192339

Audac MENTO2.5S/B

192340

Audac MENTO2.5S/W

192341

Audac MENTO2.9/B

192342

Audac MENTO2.9/W

192343

Audac MENTO4.10/B

192344

Audac MENTO4.10/W

192345

Audac MENTO4.2/B

192346

Audac MENTO4.2/W

192347

Audac MENTO4.4/B

192348

Audac MENTO4.4/W

192349

Audac MENTO4.4Z/B

192350

Audac MENTO4.4Z/W

192351

Audac MENTO4.8/B

192352

Audac MENTO4.8/W

192353

Audac MENTO4.8W/B

192354

Audac MENTO4.8W/W

192355

Audac MENTO4.8Z/B

192356

Audac MENTO4.8Z/W

192357

Audac MENTO4.9/B

192358

Audac MENTO4.9/W

192359

Audac MENTO6.10/B

192360

Audac MENTO6.10/W

192361

Audac MENTO6.2/B

192362

Audac MENTO6.2/W

192363

Audac MENTO6.4/B

192364

Audac MENTO6.4/W

192365

Audac MENTO6.4Z/B

192366

Audac MENTO6.4Z/W

192367

Audac MENTO6.5/B

192368

Audac MENTO6.5/W

192369

Audac MENTO6.8/B

192370

Audac MENTO6.8/W

192371

Audac MENTO6.8Z/B

192372

Audac MENTO6.8Z/W

185790

Audac PURRA4.16/W

185791

Audac PURRA4.4E/W

185792

Audac PURRA4.8E/W

185793

Audac PURRA5.1/W

185794

Audac PURRA5.2E/B

185795

Audac PURRA5.2E/W

185805

Audac SENSO2.2/B

185806

Audac SENSO2.2/W

185809

Audac SENSO2.3+/B

185810

Audac SENSO2.3+/W

185807

Audac SENSO2.3/B

185808

Audac SENSO2.3/W

185811

Audac SENSO2.4/B

185812

Audac SENSO2.4/W

185815

Audac SENSO2.5+/B

185816

Audac SENSO2.5+/W

185813

Audac SENSO2.5/B

185814

Audac SENSO2.5/W

185817

Audac SENSO2.8E/B

185818

Audac SENSO2.8E/W

185821

Audac SENSO2.9+/B

185822

Audac SENSO2.9+/W

185819

Audac SENSO2.9/B

185820

Audac SENSO2.9/W

185823

Audac SENSO5.4E/B

185824

Audac SENSO5.4E/W

185825

Audac SENSO6.8E/B

185826

Audac SENSO6.8E/W

192384

Audac SENSO82.4S/B

192385

Audac SENSO82.4S/W

192386

Audac SENSO82.8S/B

192387

Audac SENSO82.8S/W

185830

Audac SONA2.3+/B

185831

Audac SONA2.3+/W

185828

Audac SONA2.3/B

185829

Audac SONA2.3/W

192391

Audac SONA2.3C+/B

192392

Audac SONA2.3C+/W

192389

Audac SONA2.3C/B

192390

Audac SONA2.3C/W

185834

Audac SONA2.5+/B

185835

Audac SONA2.5+/W

185832

Audac SONA2.5/B

185833

Audac SONA2.5/W

192395

Audac SONA2.5C+/B

192396

Audac SONA2.5C+/W

192393

Audac SONA2.5C/B

192394

Audac SONA2.5C/W

185838

Audac SONA2.9+/B

185839

Audac SONA2.9+/W

185836

Audac SONA2.9/B

185837

Audac SONA2.9/W

192399

Audac SONA2.9C+/B

192400

Audac SONA2.9C+/W

192397

Audac SONA2.9C/B

192398

Audac SONA2.9C/W

185842

Audac SONA4.3+/B

185843

Audac SONA4.3+/W

185840

Audac SONA4.3/B

185841

Audac SONA4.3/W

185846

Audac SONA4.5+/B

185847

Audac SONA4.5+/W

185844

Audac SONA4.5/B

185845

Audac SONA4.5/W

192401

Audac SONA82.4S/B

192402

Audac SONA82.4S/W

192403

Audac SONA82.4SC/B

192404

Audac SONA82.4SC/W

192405

Audac SONA82.8S/B

192406

Audac SONA82.8S/W

192407

Audac SONA82.8SC/B

192408

Audac SONA82.8SC/W

185848

Audac SUBLI2.3E/B

185849

Audac SUBLI2.3E/W

192409

Audac SUBLI2.3EC/B

192410

Audac SUBLI2.3EC/W

185850

Audac SUBLI2.5E/B

185851

Audac SUBLI2.5E/W

192411

Audac SUBLI2.5EC/B

192412

Audac SUBLI2.5EC/W

185852

Audac SUBLI2.9E/B

185853

Audac SUBLI2.9E/W

192413

Audac SUBLI2.9EC/B

192414

Audac SUBLI2.9EC/W

Mehrkanal Amps

Pro Audio / PA / Verstärker / Mehrkanal Amps
Artikelnummer Name Preis

158348

Audac DPA616

170563

Audac EPA104

183219

Audac EPA254

193099

Audac SMQ1250

163415

Audac SMQ350

155796

Audac SMQ500

155795

Audac SMQ750

Mess-Mikrofone

Pro Audio / Mikrofone / Mikrofone Kabelgebunden / Mess-Mikrofone
Artikelnummer Name Preis

185827

Audac SLM200

Messgeräte

Pro Audio / PA / Zubehör PA / Messgeräte
Artikelnummer Name Preis

135987

Audac LCR700

192388

Audac SLC346

Mischverstärker

Pro Audio / Installation / Mischverstärker
Artikelnummer Name Preis

168934

Audac COM12MK2

167227

Audac COM24MK2

Modul-Player

Pro Audio / Installation / Zuspielgeräte / Modul-Player
Artikelnummer Name Preis

173845

Audac BMP40

167535

Audac FMP40

167533

Audac IMP40

167536

Audac MMP40

185779

Audac NMP40

167531

Audac XMP44

Montage

Pro Audio / Installation / Zubehör Install / Montage
Artikelnummer Name Preis

185857

Audac WB3102/FS

158377

Audac WB3102/SW

171804

Audac WB45D/B

185858

Audac WB45D/FG

178112

Audac WB45D/W

160608

Audac WB45S/B

185859

Audac WB45S/FG

185860

Audac WB45S/FS

160609

Audac WB45S/W

185861

Audac WB50/B

163425

Audac WB50/FG

185862

Audac WB50/FS

171805

Audac WB50/W

185864

Audac WBP100/B

185865

Audac WBP100/W

185866

Audac WMA20/B

185867

Audac WMA20/W

185868

Audac WMA40/B

185869

Audac WMA40/W

185870

Audac WMA60/B

185871

Audac WMA60/W

185872

Audac WMM20

192417

Audac WMM450

192418

Audac WMM630

Montage

Pro Audio / Installation / Zubehör Mischverstärker & ELA / Montage
Artikelnummer Name Preis

185856

Audac WB3102/FG

Outdoor Lautsprecher

Pro Audio / Installation / Lautsprecher / Outdoor Lautsprecher
Artikelnummer Name Preis

135967

Audac HS121

135956

Audac SP20

135957

Audac SP202

135850

Audac SP22

125053

Audac WX 502 OB - Outdoor Wand Lautsprecher 50 W s

Panels

Pro Audio / Installation / Zubehör Install / Panels
Artikelnummer Name Preis

185619

Audac CP43ARJ/B

185620

Audac CP43ARJ/W

185621

Audac CP43ARP/B

185622

Audac CP43ARP/W

135616

Audac CP43BNC/B

135617

Audac CP43BNC/W

135620

Audac CP43SPE/B

135621

Audac CP43SPE/W

135623

Audac CP43VGA/W

185623

Audac CP45ARJ/B

185624

Audac CP45ARJ/W

185625

Audac CP45ARP/B

135736

Audac CP45BNC/B

135906

Audac CP45BNC/W

135908

Audac CP45CF1W

158341

Audac CP45DSZ/B

158342

Audac CP45DSZ/W

173861

Audac CP45HDM/B

185627

Audac CP45HDM/W

135911

Audac CP45RCA/B

135912

Audac CP45RCA/W

185628

Audac CP45SPES/B

173862

Audac CP45SPES/W

135915

Audac CP45VGA/B

135931

Audac CP45VGA/W

171799

Audac CP45XLFS/B

173863

Audac CP45XLFS/W

135919

Audac CP45XLM/B

185629

Audac CP45XLMS/B

173864

Audac CP45XLMS/W

163418

Audac WLI18/B

163419

Audac WLI18/W

135807

Audac WMI16/B

135768

Audac WMI20/W

193112

Audac WP205/B

193113

Audac WP205/W

193114

Audac WP210/B

193115

Audac WP210/W

193116

Audac WP220/B

193117

Audac WP220/W

193118

Audac WP225/B

193119

Audac WP225/W

Pendellautsprecher

Pro Audio / Installation / Lautsprecher / Pendellautsprecher
Artikelnummer Name Preis

192208

Audac ALTI4/B

192209

Audac ALTI4/W

192212

Audac ALTI6/B

192213

Audac ALTI6/W

192219

Audac ASP20/B

192220

Audac ASP20/W

Rackmixer

Pro Audio / Installation / Mischpulte / Rackmixer
Artikelnummer Name Preis

173271

Audac M2

140686

Audac MTX88

Schutzhüllen & Cover

Pro Audio / PA / Lautsprecher / Schutzhüllen & Cover
Artikelnummer Name Preis

185631

Audac CPB110P

185632

Audac CPB112P

185633

Audac CPB112R

185634

Audac CPB115P

185635

Audac CPB115R

185636

Audac CPE100

185789

Audac PROMO5501

Stereo Player

Pro Audio / Player & Recorder / Stereo Player
Artikelnummer Name Preis

173873

Audac MSP40

Ständer & Stative

Pro Audio / PA / Ständer & Stative
Artikelnummer Name Preis

171794

Audac CF45D/B

171795

Audac CF45D/W

185559

Audac CF45DH/B

185560

Audac CF45DH/W

171796

Audac CF45S/B

171797

Audac CF45S/W

185561

Audac CF45SH/B

185562

Audac CF45SH/W

185565

Audac CHB196/B

185566

Audac CHB196/W

173849

Audac CMA142/B

173850

Audac CMA142/W

173851

Audac CMA144/B

173852

Audac CMA144/W

173854

Audac CMA162/W

173853

Audac CMA162B

173855

Audac CMA164/B

173856

Audac CMA164/W

185593

Audac CMM306

192290

Audac CSK100

185749

Audac MBK108

185754

Audac MBK115

192329

Audac MBK208MK2/B

192330

Audac MBK212MK2/B

192331

Audac MBK260/B

185757

Audac MBK300S/B

185758

Audac MBK302S/B

185759

Audac MBK410C/B

185760

Audac MBK410C/W

185761

Audac MBK440/B

192332

Audac MBK455/B

192333

Audac MBK455/W

192334

Audac MBK556/B

192381

Audac RMA40A/B

192382

Audac RMA40A/W

192415

Audac TBA40

192416

Audac TBA60

Subwoofer Install

Pro Audio / Installation / Lautsprecher / Subwoofer Install
Artikelnummer Name Preis

160600

Audac BASO10/B

160601

Audac BASO10/W

160602

Audac BASO12/B

160603

Audac BASO12/W

160604

Audac BASO15/B

160605

Audac BASO15/W

185516

Audac BASO18/B

185517

Audac BASO18/W

173866

Audac FX1.18

173867

Audac FX3.15

Säulenlautsprecher

Pro Audio / Installation / Lautsprecher / Säulenlautsprecher
Artikelnummer Name Preis

192295

Audac IMEO2/B

192296

Audac KYRA12/B

192297

Audac KYRA12/OB

192298

Audac KYRA12/OW

192299

Audac KYRA12/W

192300

Audac KYRA24/B

192301

Audac KYRA24/W

192302

Audac KYRA6/B

192303

Audac KYRA6/W

192324

Audac LINO10/B

192325

Audac LINO10/W

192326

Audac LINO4/B

192327

Audac LINO4/W

Tuner

Pro Audio / Player & Recorder / Tuner
Artikelnummer Name Preis

167529

Audac DSP40

167528

Audac ISP40

167530

Audac TSP40

Verstärker

Pro Audio / PA / Verstärker
Artikelnummer Name Preis

173084

Audac POW2

Vocal-Mikrofone

Pro Audio / Mikrofone / Mikrofone Kabelgebunden / Vocal-Mikrofone
Artikelnummer Name Preis

135980

Audac M67

135981

Audac M86

135982

Audac M87

185747

Audac M97

Wand-Einbaulautsprecher

Pro Audio / Installation / Lautsprecher / Wand-Einbaulautsprecher
Artikelnummer Name Preis

158356

Audac MERO2

185768

Audac MERO2D

157289

Audac MERO5

157290

Audac MERO6

185884

Audac WX302MK2/B (Paar)

185885

Audac WX302MK2/OB (Paar)

185886

Audac WX302MK2/OW (Paar)

185887

Audac WX302MK2/W (Paar)

185888

Audac WX502MK2/B (Paar)

185889

Audac WX502MK2/OB (Paar)

185890

Audac WX502MK2/OW (Paar)

185891

Audac WX502MK2/W (Paar)

185892

Audac WX802MK2/B (Paar)

185893

Audac WX802MK2/OB (Paar)

185894

Audac WX802MK2/OW (Paar)

185895

Audac WX802MK2/W (Paar)

Wandbedienteile

Pro Audio / Installation / Zubehör Install / Wandbedienteile
Artikelnummer Name Preis

173865

Audac DW3020/B

163414

Audac DW3020/W

158349

Audac DW4020/B

158351

Audac DW5066/B

158352

Audac DW5066/W

157401

Audac MWX45/B

158359

Audac MWX45/W

157402

Audac MWX65/B

158360

Audac MWX65/W

135938

Audac PC3000/B

135939

Audac PC3000/W

158372

Audac VC3022/W

135810

Audac VC3036/B

135811

Audac VC3036/W

163422

Audac VC3062/W

158374

Audac VC3102/W

163420

Audac VC3208/B

163421

Audac VC3208/W

135812

Audac VC4008/B

135813

Audac VC4008/W

135769

Audac WP523/B

158379

Audac WP523/W

Zonen/Matrix Mixer

Pro Audio / Installation / Zonen/Matrix Mixer
Artikelnummer Name Preis

147319

Audac MTX48

Zubehör PA

Pro Audio / PA / Zubehör PA
Artikelnummer Name Preis

185769

Audac MWS05/B

185771

Audac MWS215/B

185772

Audac MWS220/B

185773

Audac MWS380/B

185774

Audac MWS380/W

185775

Audac MWS700/B

185776

Audac MWS700/S

185777

Audac MWS800/B

185778

Audac MWS800/S

135941

Audac PC4000/W

185801

Audac Q4TR

185802

Audac Q4TR/D

Zubehör

Pro Audio / Mikrofone / Zubehör
Artikelnummer Name Preis

135628

Audac APM

135634

Audac ARJ03 P

163423

Audac WMI18/B

163424

Audac WMI18/W